Skip to content
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-3
Audax_web_slider-1920x480px-szeleromu-210616
previous arrow
next arrow

Tájékoztatás fix vagy fixált árú villamos energiára vonatkozó 200 euró/megawattóra maximált áron történő elszámolási árkedvezményről

2023. július 1-jétől a Kormány a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendeletben foglalt intézkedéssel csökkentette a korábban magas árszinten kötött villamosenergia-vásárlási szerződéseik miatt hátrányt szenvedő cégek és egyéni vállalkozók rezsiterheit. Versenyképességük erősítése érdekében a feldolgozóiparban működő, a szálláshely-szolgáltatással vagy raktározással foglalkozó vállalkozások a támogatási konstrukció kedvezményezettjei. 

A kormányrendelet a főtevékenységként feldolgozóiparral, szálláshely-szolgáltatással vagy raktározás, szállítást kiegészítő tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó meglévő villamosenergia-vásárlási szerződésében meghatározott fix vagy fixált árat csökkenti le, ha abban az energiadíj egységára meghaladja a 200 euró/MWh összeget. Az így lecsökkentett kedvezményes ár a 2023. július 1-je és 2023. december 31-e között vételezett, fix vagy fixált árú villamos energiára vonatkozik, amelyet a kereskedő megawattóránként nettó 200 euró összegen számolhat el, amely a rendelet szerinti átváltási árfolyam figyelembevételével 74,11 Ft/kWh-nak felel meg. 

A 200 euró/MWh árplafon érvényesítése érdekében a felhasználóknak nincs teendőjük. 

Ha a villamosenergia-vásárlási szerződés a kedvezményes árú időszakot követően is hatályos, akkor 2024. január 1-jétől ismételten a szerződés szerinti árak alkalmazandók. 

A fentiekben részletezett 200 euró/MWh összeg tisztán energiaár, amely nettó ár, és nem tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 147. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközöket.

A fenti rendelkezés eredményeként biztosított árkedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023/C 101/03 számú 2023. március 17-i európai bizottsági közlemény 2.1 szakasza alapján válságtámogatásnak minősül. A támogatás nyújtója az Energiaügyi Minisztérium. 

A válságtámogatás mértéke nem haladhatja meg vállalkozáscsoportonként a kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget, elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások esetén a kétszázötvenezer eurónak, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében pedig a háromszázezer eurónak megfelelő forintösszeget. Az EUR-ban számított kompenzáció összegének forintra történő átszámítását a 2023. június 1. napján hatályos MNB középárfolyamon kell elvégezni. 

A felhasználó a támogatás igénybevételéről a villamosenergia-kereskedője részére eljuttatott nyilatkozattétellel lemondhat, a lemondás visszavonására nincs lehetőség. 

Továbbá a felhasználónak a támogatási konstrukcióra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó, a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló 361/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint haladéktalanul nyilatkoznia kell a kereskedője felé, ha – az általa, illetve a vállalkozáscsoportja által egyéb forrásból kapott válságtámogatással együttesen – a támogatás meghaladja az előző bekezdésben jelzett forintösszeget, ami alapján további támogatás igénybevételére nem jogosult. A lemondás visszavonására nincs lehetőség. 

A lemondásra irányuló nyilatkozat elérhető társaságunk honlapján.

A támogatási konstrukció nem terjed ki azon felhasználóra, amely felett az állam, a helyi önkormányzat, az országos vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik. Amennyiben Ön, illetve az Ön gazdasági társasága mindezek alapján – akár időközi változás okán – nem jogosult a kedvezményre, úgy ennek tényét lemondó nyilatkozattal szükséges a kereskedője irányába jeleznie.

A villamosenergia-kereskedő a számlakibocsátással egyidejűleg tájékoztatja felhasználót az adott számlában és az azt megelőző számlákban összességében a kormányrendelet alapján érvényesített támogatás összegéről. 

A felhasználó az általa igénybe venni nem szándékozott vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatást a kereskedőnek köteles visszafizetni.

A kedvezményes villamosenergia-árra a kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásunk szerinti jogosultak részére fix vagy fixált árú szerződései tekintetében társaságunk tájékoztatást küld.

Nyilatkozat fix vagy fixált árú villamos energiára vonatkozó 200 euró/megawattóra maximált áron történő elszámolási árkedvezmény igénybevételéről történő lemondáshoz

2023. július 1-jétől a Kormány a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendeletben foglalt intézkedéssel csökkentette a korábban magas árszinten kötött villamosenergia-vásárlási szerződéseik miatt hátrányt szenvedő cégek és egyéni vállalkozók rezsiterheit. Versenyképességük erősítése érdekében a feldolgozóiparban működő, a szálláshely-szolgáltatással vagy raktározással foglalkozó vállalkozások a támogatási konstrukció kedvezményezettjei. 

Az így lecsökkentett kedvezményes ár a 2023. július 1-je és 2023. december 31-e között vételezett, fix vagy fixált árú villamos energiára vonatkozik, amelyet a kereskedő megawattóránként nettó 200 euró összegen számolhat el, amely a rendelet szerinti átváltási árfolyam figyelembevételével 74,11 Ft/kWh-nak felel meg. 

A fenti árcsökkentés eredményeként biztosított árkedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023/C 101/03 számú 2023. március 17-i európai bizottsági közlemény 2.1 szakasza alapján válságtámogatásnak minősül. A támogatás nyújtója az Energiaügyi Minisztérium. 

A válságtámogatás mértéke nem haladhatja meg vállalkozáscsoportonként a kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget, elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások esetén a kétszázötvenezer eurónak, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében pedig a háromszázezer eurónak megfelelő forintösszeget (támogatási korlát). Az EUR-ban számított kompenzáció összegének forintra történő átszámítását a 2023. június 1. napján hatályos MNB középárfolyamon kell elvégezni. 

A felhasználó a támogatás igénybevételéről a villamosenergia-kereskedője részére eljuttatott nyilatkozattétellel lemondhat. A lemondás visszavonására nincs lehetőség. 

Továbbá a felhasználónak a támogatási konstrukcióra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó, a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló 361/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint haladéktalanul nyilatkoznia kell a kereskedője felé, ha – az általa, illetve a vállalkozáscsoportja által egyéb forrásból kapott válságtámogatással együttesen – a támogatás meghaladja az előző bekezdésben jelzett forintösszeget, ami alapján további támogatás igénybevételére nem jogosult. A lemondás visszavonására nincs lehetőség. 

Amennyiben Ön társaságuntól arról kap/kapott tájékoztatást, hogy Ön, illetve az Ön gazdasági társasága jogosult a kedvezményes villamosenergia-árra a fix vagy fixált árú szerződései tekintetében, társaságunknál az alábbi adatok megadásával és beküldésével elektronikus úton teheti meg a támogatásról történő            vonatkozó nyilatkozatát.

Kérjük, hogy pontosan adja meg a lenti adatokat. Amennyiben a megadott adatok hibásak, és ezáltal a szerződött partner beazonosítása eredménytelen, abban az esetben társaságunk nem tudja figyelembe venni a nyilatkozatot.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a támogatási korlát túllépése esetén a lemondó nyilatkozatot a támogatási korlát túllépését követő két munkanapon belül kell megküldenie társaságunk számára. 

Az Audax Renewables Kft. általi adatok kezelése az Audax Renewables Kft. adatkezelési tájékoztatója alapján történik. Az adatkezelési tájékoztató az https://audaxrenewables.hu/adatvedelem/ oldalon érhető el.


  Az e-mail cím megadása a Nyilatkozattétel visszaigazolásához szükséges.

  Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat a beküldését követően nem vonható vissza.

  Tudomásul veszem, hogy lecsökkentett kedvezményes ár a 2023. július 1-je és 2023. december 31-e között vételezett, fix vagy fixált árú villamos energiára vonatkozik. Ha a villamosenergia-vásárlási szerződés a kedvezményes árú időszakot követően is hatályos, akkor 2024. január 1-jétől ismételten a szerződés szerinti árak alkalmazandók.

  Az alábbi két mező közül egyik választandó!

  üzleti

  Online ügyintézés

  Számunkra ügyfeleink kényelme az első. Online ügyfélszolgálatunkon elindíthatja ügyeit elektronikusan,
  kérdezhet tőlünk, vagy elküldheti nekünk észrevételeit csupán
  pár kattintással. Mindezt a lehető leggördülékenyebb ügyintézés érdekében az irodában ülve, vagy akár utazás közben is megteheti.

  tarifadíjak

  Céges árak, tarifadíjak

  Számlázási ügyek, fizetés

  Letölthető nyomtatványok

  Tartozás, kikapcsolás

  mérőállás

  Mérőállás bejelentése

  felhasználóváltás

  Felhasználóváltás

  műszaki ügyek

  Műszaki ügyek

  többletbetermelés

  Építkezés, bekapcsolás