Skip to content
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-3
Audax_web_slider-1920x480px-szeleromu-210616
previous arrow
next arrow
homeicon  Ügyintézés – Villamos energia  Közigazgatási  Műszaki ügyek  Hogyan állítsak ki számlát a többlet betermelésről?

ÜZLETI ENERGIAKERESKEDELEM – TÖBBLETBETERMELÉSI SZÁMLA

Ha Ön háztartási méretű kiserőművet (HMKE) üzemeltet, rendelkezik az elszámolt időszakra vonatkozóan érvényes kereskedelmi szerződéssel és nem vonatkozik Önre beszámlázási tilalom, az alábbiakban olvasható feltételek és szabályok egyidejű betartásával lehetséges a HMKE által a hálózatba betáplált villamos energia mennyiség elszámolása.

Elszámolással kapcsolatos általános tudnivalók

A háztartási méretű kiserőmű üzemelése esetén az elszámolás a jogszabályi előírások által meghatározott feltételek alapján két módon történhet: szaldó elszámolással vagy bruttó elszámolással.

Szaldó elszámolás

A szaldó elszámolás során háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője mint felhasználó és a villamosenergia-kereskedő a közöttük fennálló szerződés alapján a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energiát havi vagy éves elszámolási időszakonként a mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és összegzett mennyiségek különbsége alapján számolnak el.

Bruttó elszámolás

2024. január 1-jétől azon felhasználási helyek elszámolása, ahol a háztartási méretű kiserőmű a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (5)-(5c) bekezdései szerinti előírások alapján került igénylésre, illetve beüzemelésre – a korábbi szaldóelszámolás helyett – úgynevezett bruttó elszámolás szerint történik.

Bruttó elszámolás során az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra. Bruttó elszámolás esetén ha a háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, akkor a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyiségét irányonként külön-külön, az egyes fázisok szerinti terhelés és vételezés összesített energiamérlegével számolja el.

A bruttó elszámolás alkalmazását jogszabály írja elő. Minden villamosenergia-kereskedőnek bruttó elszámolást kell alkalmazni azon felhasználók esetében, akikre vonatkozóan a VET Vhr. 5. § (5c) bekezdése ezt előírja.

A bruttó elszámolásba átkerülő felhasználási helyekhez tartozó POD-azonosítókat a felhasználási hely szerint illetékes elosztói engedélyestől érkezett adatszolgáltatás alapján azonosítja társaságunk.

Betermelési számla kiállítása

1. Számlázási jogosultság

2. A számla kiállítása

3. A számla továbbítása

4. A számla szállítója

5. A számla vevője

6. A számlán szereplő mennyiség és egységár 

7. A számlán szereplő adózási forma

8. A számlán szereplő időszak, dátum

1. Számlázási jogosultság

Szaldóelszámolás esetén Ön abban az esetben jogosult számlázni, amennyiben az Audax Renewables Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-181155; 2021. július 1. napját megelőző cégnév: E.ON Energiakereskedelmi Kft.) által kiállított energiaszámláján többletbetermelés keletkezett (nagyobb a visszatáplálás, mint a fogyasztás).

Ezt a következőképp láthatja számláján:

Tétel megnevezéseMennyiségNettó egységár Nettó érték (HUF)
HMKE szaldó nettó összeg4 318,000 kWhXX


Régebbi számlák esetén (a betermelt összeg a visszatáplálás és a fogyasztás különbözete):

Fogyasztás2022. 09. 01. – 2022. 09. 30.2 335,000 kWh
Visszatáplálás2022. 09. 01. – 2022. 09. 30.3 237,000 kWh


Bruttó elszámolás esetén Ön a HMKE által az adott elszámolási időszakban a hálózatba betáplált teljes villamos energia mennyiéget az Audax Renewables Kft. részére kiállított számlában tudja elszámolni. Az Audax Renewables Kft. által átvett villamos energia elszámolásának ütemezését és mennyiségi alapját az elosztói engedélyes által megküldött mérési adatok képezik.

Audax Renewables Kft.az energiadíjról kiállított számlában küld értesítést a Felhasználó részére, mely tartalmazza a tárgyhónapban átvett energiamennyiséget és a szerződés szerinti energiadíjat.

Elévülésre vonatkozó információ:
A polgári jogi általános elévülés szerint Ön az esedékességtől számított 5 éven belül jogosult kiállítani a számlát.

Pályázati tilalommal kapcsolatos tájékoztatás

Amennyiben a háztartási méretű kiserőművet pályázati pénz felhasználásával

valósította meg és a pályázati pénz felhasználási feltételei között szerepel tilalom a háztartási méretű kiserőmű saját fogyasztást meghaladó villamosenergia-termelésére, akkor a háztartási méretű kiserőművében termelt többletenergiát tásaságunk nem jogosult számla ellenében megtéríteni az Ön részére, tekintet nélkül a szerződése és a szerződésre irányadó egyéb dokumentumok ezzel ellentétes rendelkezésére.

2. A számla kiállítása

Számlát számlatömbből vagy NAV kompatibilis számlázó szoftverrel lehet kiállítani. Utóbbihoz ajánljuk a NAV ingyenes, online elérhető számlázó szoftverét.

3. A számla továbbítása

Elektronikus számla esetén: elektronikusszamla@audaxrenewables.hu
Papír alapú számla esetén a postázási cím: 1443 Budapest, Pf. 242

4. A számla szállítója

Az Ön cége, vállalkozása. Csak a szerződés szerinti felhasználó lehet a számla szállítója, eltérő fizető nem.

5. A számla vevője

Audax Renewables Kft.
1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.
Cégjegyzékszám: 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44

6. A számlán szereplő mennyiség és egységár

Az elszámoló számláján olvashatja a tájékoztatást szaldó elszámolás esetén a betermelt többletenergia mennyiségéről, bruttó elszámolás esetén az elszámolási időszakban a hálózatba betáplált teljes villamos energia mennyiségéről. A számla kiállításához szükséges árat szaldó elszámolás esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés átlagos termékáránál, bruttó elszámolás esetén a Kereskedő által átvett villamos energia nettó egységáránál találja.

7. A számlán szereplő adózási forma

Sajnos az Audax rendszeréből kiállított számlákon helytelenül szerepel az „AHK” felirat.

Tétel megnevezésIdőszakÁFA%MennyiségNettó egységár Nettó érték (HUF)
Visszatáplálás2022. 09. 01. – 2022. 09. 30.AHK3 237,000 kWhXX


A számlát minden esetben az Önökre vonatkozó adózási szabályok szerint kell kiállítani.
Példa: 12345678-2-00 → az adószám alapján Ön általános szabályok szerint adózó áfaalany, vagyis 27%-kal kell kiállítani a számlát.

8. A számlán szereplő időszak, dátum

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kiállított egy azon számlában több hónap elszámolása is szerepelhet, legfeljebb egy éves időtartam hónapjai vonatkozásában akként, hogy az egyes hónapokra vonatkozó elszámolás külön-külön soron jelenik meg a számlán (minden egyes sorban egy adott hónapra vonatkozó elszámolás, legfeljebb 12 sor).

Kérjük, a számla kitöltéséhez használja segédletünket és a dátumkalkulátort!

Zárszó

A betermelt (többlet)energia ellenértékét csak akkor fizetjük ki, ha helyesen állította ki a számlát vagy a számviteli bizonylatot, és elküldte valamelyik megadott címünkre. Biztonsági okokból csak bankszámlaszámra tudunk kifizetést utalni.

Kérjük, ha nem az Audax Renewables Kft. ügyfele, az energiaelszámolásról és egyéb tudnivalókról az illetékes energiakereskedő társaságnál érdeklődjön!