Skip to content
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-3
Audax_web_slider-1920x480px-szeleromu-210616
previous arrow
next arrow
homeicon Ügyintézés – Villamos energia Kereskedőváltás és szerződésfelmondás

Kereskedőváltás és szerződésfelmondás

A felhasználók szabadon választhatják meg villamosenergia-kereskedőjüket, egyetemes szolgáltatásra való jogosultságuk esetében egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötés mellett is dönthetnek. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a kereskedői ajánlatok közül a számára minden szempontból legkedvezőbbet válassza ki, és az aktuális kereskedő helyett a legjobb ajánlatot adó kereskedővel/egyetemes szolgáltatóval kössön szerződést felhasználási helye(i) ellátására.

Amennyiben a felhasználó az aktuális kereskedő/egyetemes szolgáltató helyett egy másik kereskedőtől/egyetemes szolgáltatótól szeretne vételezni a jövőben, akkor ennek megvalósítása jogszabályi előírásokkal szabályozott kereskedőváltás útján történik.
A kereskedőváltás lebonyolítása céljából mind a felhasználó önállóan, mind pedig az a felhasználó által választott villamosenergia- kereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó az új villamosenergia-vásárlási szerződését megköti, amennyiben ezzel a felhasználó megbízza. A felhasználónak aktuálisan fennálló szerződéses jogviszonyának megszüntetéséről gondoskodnia kell, és annak érdekében, hogy

a villamosenergia-ellátása biztosított legyen, új szerződést kell kötnie az általa választott új kereskedővel. A kereskedőváltás ezen szerződéses jogviszonyokban beállt változások elosztói engedélyes felé történő jelzése a kereskedők által. A kereskedőváltás lebonyolításához és az elszámoláshoz szükséges adatrögzítési feladatokat az elosztói engedélyes végzi.

A kereskedőváltás lebonyolítását az érintett villamosenergia-kereskedők és hálózati engedélyes térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben az érintett villamosenergia-kereskedő és hálózati engedélyes a felhasználónak kereskedőváltással kapcsolatos díjat nem számíthat fel.
Ez alól kivételt képez a lakossági fogyasztónak nem minősülő és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerinti kisvállalkozásnak nem minősülő felhasználók köre, mivel velük szemben bizonyos korlátokkal alkalmazható szerződésmegszüntetési díj.

A lakossági fogyasztónak és kis-és középvállalkozásnak nem minősülő felhasználók tekintetében kizárólag határozott idejű és rögzített áras szerződés esetében számítható fel szerződésmegszüntetési díj akkor:

  • ha a felhasználó a szerződés lejárta előtt mondja fel a szerződést, és
  • a felmondással érintett szerződés rendelkezik a szerződésmegszüntetési díjról, valamint számításának módjáról és
  • arról a szerződéskötést megelőzően a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kapott.

A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződését az abban meghatározott feltételek szerint jogosult felmondani, de ettől eltérő felmondási feltételekben történő megállapodásra is lehetőség van a felhasználó és a villamosenergia-kereskedő részéről, amennyiben ezeket a feltételeket úgy határozzák meg, hogy a hálózati engedélyes a jogszabályban meghatározott kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra speciális szerződésfelmondási szabályok vonatkoznak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó abban az esetben, ha a villamosenergia-vásárlási szerződése nem határozott időtartamra jött létre, akkor 30 napos felmondási idővel jogosult szerződése írásbeli felmondására. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát időben korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.

A kereskedőváltás lebonyolítása akkor lehet sikeres, ha a kereskedőváltással érintett villamosenergia-kereskedők és a felhasználó, valamint a hálózati engedélyes együttműködik. Az érintett villamosenergia-kereskedők egyeztetnek a hálózati engedélyessel a felhasználó által kezdeményezett kereskedőváltás feltételeiről úgy, hogy a kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legkésőbb 21 napon belül megtörténjen.