Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/clients/client79/web156/web/wp-config.php on line 110
Kereskedőváltás és szerződésfelmondás - Audax Magyarország
Skip to content
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-3
Audax_web_slider-1920x480px-szeleromu-210616
previous arrow
next arrow
homeicon Ügyintézés – Villamos energia Kereskedőváltás és szerződésfelmondás

Kereskedőváltás és szerződésfelmondás

A felhasználók szabadon választhatják meg energiakereskedőjüket, egyetemes szolgáltatásra való jogosultságuk esetében egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötés mellett is dönthetnek. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a kereskedői ajánlatok közül a számára minden szempontból legkedvezőbbet válassza ki, és az aktuális kereskedő helyett a legjobb ajánlatot adó kereskedővel/egyetemes szolgáltatóval kössön szerződést felhasználási helye(i) ellátására.

Amennyiben a felhasználó az aktuális kereskedő/egyetemes szolgáltató helyett egy másik kereskedőtől/egyetemes szolgáltatótól szeretne vételezni a jövőben, akkor ennek megvalósítása jogszabályi előírásokkal szabályozott kereskedőváltás útján történik.

A kereskedőváltás lebonyolítása céljából mind a felhasználó önállóan, mind pedig az a felhasználó által választott energiakereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó az új kereskedelmi szerződését megköti, amennyiben ezzel a felhasználó megbízza.

A felhasználónak aktuálisan fennálló szerződéses jogviszonyának megszüntetéséről gondoskodnia kell, és a felhasználó annak érdekében, hogy az energiaellátása biztosított legyen, új szerződést köt az általa választott új kereskedővel. A kereskedőváltás ezen szerződéses jogviszonyokban beállt változások elosztói engedélyes felé történő jelzése a kereskedők által. A kereskedőváltás lebonyolításához és az elszámoláshoz szükséges adatrögzítési feladatokat az elosztói engedélyes végzi.

A kereskedőváltás lebonyolítását az érintett kereskedők és az elosztói engedélyes térítésmentesen végzik.

Továbbá a villamosenergia-szolgáltatás esetében előírás, hogy a kereskedőváltással összefüggésben az érintett kereskedő és elosztói engedélyes a felhasználónak kereskedőváltással kapcsolatos díjat nem számíthat fel. Ez alól kivételt képez a lakossági fogyasztónak nem minősülő és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kisvállalkozásnak nem minősülő felhasználók köre, mivel velük szemben bizonyos korlátokkal alkalmazható szerződésmegszüntetési díj. 

A lakossági fogyasztónak és kis-és középvállalkozásnak nem minősülő felhasználók tekintetében kizárólag határozott idejű és rögzített áras szerződés esetében számítható fel szerződésmegszüntetési díj akkor:

– ha a felhasználó a szerződés lejárta előtt mondja fel a szerződést, és 

– a felmondással érintett szerződés rendelkezik a szerződésmegszüntetési díjról, valamint számításának módjáról és 

– arról a szerződéskötést megelőzően a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kapott.

A felhasználó villamosenergia-vásárlási és földgázellátási szerződését is az abban meghatározott feltételek szerint jogosult felmondani, de ettől eltérő felmondási feltételekben történő megállapodásra is lehetőség van a felhasználó és a kereskedő részéről, amennyiben ezeket a feltételeket úgy határozzák meg, hogy az elosztói engedélyes a jogszabályban meghatározott kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra speciális szerződésfelmondási szabályok vonatkoznak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó abban az esetben, ha a kereskedelmi szerződése nem határozott időtartamra jött létre, akkor 30 napos felmondási idővel jogosult szerződése írásbeli felmondására. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát időben korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.

A kereskedőváltás lebonyolítása akkor lehet sikeres, ha a kereskedőváltással érintett kereskedők és a felhasználó, valamint az elosztói engedélyes együttműködik. Az érintett kereskedők egyeztetnek a hálózati engedélyessel a felhasználó által kezdeményezett kereskedőváltás feltételeiről úgy, hogy a kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legkésőbb 21 napon belül megtörténjen.