Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/clients/client79/web156/web/wp-config.php on line 110
Változás bejelentése - földgáz - Audax Magyarország
Skip to content
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-3
Audax_web_slider-1920x480px-szeleromu-210616
previous arrow
next arrow
homeicon Földgáz Változás bejelentése – földgáz

KÖZIGAZGATÁSI ÁRAMSZOLGÁLTATÁSBAN BEÁLLÓ VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

változás bejelentése

Kérjük, ha az alábbiakban változás történik, lépjen velünk kapcsolatba!

mail

Levélcím:
9020 Győr, Pf. 7017

at

kozigazgatas@
audaxrenewables.hu

Bankszámlaszám változás esetén

Ha megváltozott a bankszámlaszámuk, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában e-mailben küldjék el nekünk a szerződő fél hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatát, mely tartalmazza az alábbi információkat:

 • érintett felhasználó azonosító(k),
 • partnerszám(ok),
 • szerződéses folyószámlaszám(ok),
 • új, érvényben lévő bankszámlaszám.

Közterület elnevezésének változása

Ha a közterület elnevezése megváltozott a területükön, kérjük, hogy postán vagy szkennelt formában e-mailben küldjék el nekünk a hivatalos, bélyegzővel ellátott nyilatkozatukat és a változást igazoló, hivatalos dokumentum másolatát!

Házszám vagy helyrajzi szám változása esetén

Ha a házszám vagy a helyrajzi szám megváltozott a területükön, kérjük, hogy a szerződő fél, illetve a szerződő fél által meghatalmazott harmadik fél jelezze számunkra ezt postán vagy szkennelt formában e-mailben:

 • a szerződésszám,
 • a mérési pont azonosító (POD)

Névváltozás esetén

Ha változott a nevük, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában e-mailben:

 • névváltozás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, vagy nyilatkozattételre jogosult nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell az intézmény korábbi és új megnevezését, valamint a névváltozás hatályba lépésének dátumát;
 • és az alábbi, hiánytalanul kitöltött „Névváltozás-bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Korábbitól eltérő számlafizető vagy számlafogadó bejelentése

Ha a korábbitól eltérő számlafizetőt vagy számlafogadót szeretnének beállítani, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában e-mail-ben az alábbi, hiánytalanul kitöltött, hivatalos, bélyegzővel ellátott “Eltérő számlafizető és/vagy számlafogadó bejelentése közigazgatási ügyfelek részére” nyomtatványt!
A bejelentéshez kapcsolódó fogalmak:

 • Számlafizető: aki az adott felhasználási helyen az áram-/földgázszolgáltatás díját kifizeti.
 • Számlafogadó: aki a felhasználó nevében jogosult a számlát és az egyéb általunk küldött iratot átvenni. Az áram-/földgázszolgáltatás díját a felhasználó fizeti.

Jogutódlás esetén

Jogutódlás esetén, kérjük, küldjék el nekünk postán vagy szkennelt formában e-mailben:

 • a jogutódlás tényét igazoló, hivatalos, bélyegzővel ellátott dokumentumot, melynek kötelezően tartalmaznia kell a jogelőd és a jogutód megnevezését, valamint a jogutódlás hatályba lépésének dátumát,
 • és az alábbi, hiánytalanul kitöltött „Jogutódlás-bejelentő közigazgatási ügyfelek részére” című nyomtatványt.

Ügyfélváltozás

Ha egy ingatlant új tulajdonosként vagy bérlőként birtokba vesznek, kérjük, a változásról tájékoztassanak minket. Amennyiben Önök versenypiaci ügyfeleink, kérjük, keressenek elérhetőségeinken.